[Logo]
Over de club
Competities
Hall of Fame
Evenementen
Ratings
Links

Log in

L:

P:

Blijf ingelogd:


Stukkenjagers Open: alle info en het aanmeldformulier
16-10-2019: Groepencompetitie

Stukkenjagers Weekendtoernooi 2011

[ Informatie ] [ Reglement ] [ Uitslagen/Standen ]

Toernooireglement

 1. Er wordt gespeeld volgens het FIDE reglement voor versneld beëindigen. Het FIDE reglement zal tijdens het toernooi ter inzage liggen bij de wedstrijdleiding.
 2. Alle partijen in een groep worden gespeeld met hetzelfde speeltempo. Er wordt geprobeerd alle groepen met digitale klokken te laten spelen. Bij partijen met een digitale klok is het speeltempo 1 uur en 45 minuten, vermeerderd met 15 seconden per zet. Bij partijen met een analoge klok is het speeltempo 2 uur voor de gehele partij. NB: bij partijen met een digitale klok is artikel 10.2 dus niet van toepassing.
 3. In de speelzalen is het niet toegestaan om te roken.
 4. Elke speler is verplicht te noteren, tot het moment dat hij/zij minder dan 5 minuten resterende bedenktijd heeft, ongeacht de resterende bedenktijd van de tegenstander.
 5. In het spelersgebied is het publiek en spelers niet toegestaan gebruik te maken van electronische apparatuur, tenzij met toestemming van de wedstrijdleiding en onder voorwaarden gesteld door de wedstrijdleiding. Hieronder vallen onder andere mobiele telefoons. Mobiele telefoons dienen in het spelersgebied bij voorkeur uit te staan, maar minimaal dient het geluid uitgeschakeld te zijn. Voor overtredingen hiervan gelden de artikelen 12.3b (arbiters kunnen de partij verloren verklaren voor de speler wiens GSM geluid maakt) en 13.7 (toeschouwers kunnen door de wedstrijdleiding uit de zaal verwijderd worden).
 6. Spelers kunnen vooraf aangeven tijdens een van de eerste vier ronden niet ingedeeld te worden, dwz een bye op te nemen. Voor deze partij krijgt de speler een half punt toegekend. In overige gevallen waar een speler niet verschijnt voor een ronde, krijgt de speler een reglementair verlies toegekend, behoudens situaties van overmacht, ter beoordeling van de wedstrijdleiding. Indien een speler een reglementair verlies lijdt door het niet opdagen voor een ronde, heeft de organisatie het recht deze speler voor de rest van het toernooi niet meer in te delen, en eventueel te schorsen voor volgende edities van het toernooi.
 7. In afwijking van het FIDE reglement worden partijen pas verloren verklaard voor de afwezige speler 30 minuten na het officiële aanvangstijdstip.
 8. Een speler wiens tegenstander afwezig is, kan in overleg met de organisatie (indien mogelijk) opnieuw ingedeeld worden om zo alsnog een partij te kunnen spelen. Hiervoor zal een aangepaste bedenktijd gelden.
 9. Een speler die vooraf een bye heeft gekregen (oftewel: een gratis punt vanwege een oneven aantal deelnemers) kan ook (indien aanwezig en bereid te spelen) ingedeeld worden indien er door afwezige spelers een oneven aantal spelers overblijft.
 10. In alle gevallen geldt: kom je te laat, LAAT HET DAN WETEN AAN DE ORGANISATIE! Deze is bereikbaar telefonisch of per SMS op nummer 06-12945538. In sommige gevallen kan de wedstrijdleider (in overleg met je tegenstander) bijv dan besluiten dat je alsnog kan spelen, ook al ben je meer dan 30 minuten te laat. En het is wel zo aardig richting je tegenstander en de wedstrijdleider.
 11. Beroep tegen de beslissing van de wedstrijdleiding is uitsluitend mogelijk tot 5 minuten na afloop van de ronde en dient ingediend te worden bij de organisatie. Tegen de beslissing van de organisatie is geen beroep mogelijk. Er is geen beroep mogelijk tegen een indeling die reeds gepubliceerd is.
 12. Er worden 6 ronden gespeeld. De indeling vindt plaats volgens het systeem "Zwitsers op Rating".
 13. Voor het bepalen van de eindstand en de groepswinnaars gelden achtereenvolgens de volgende criteria:
  1. Hoogste aantal behaalde punten
  2. Hoogste aantal weerstandspunten
  3. Hoogste SB score
  4. Hoogste progressieve score
  5. Loting
 14. Voor de verdeling van de prijzen geldt alleen het behaalde aantal punten (zie art. 9.1). Bij gelijk eindigen worden geldprijzen gedeeld. Een speler kan slechts een prijs winnen. Komt een speler in aanmerking voor meerdere prijzen, dan wint hij/zij de prijs met het hoogste bedrag.
 15. Om in aanmerking te komen voor ratingprijzen of prijzen in andere groepen dan A, moet een speler voldoen aan één van de volgende voorwaarden:
  • Lid zijn van de Nederlandse of Belgische Schaakbond; of
  • In het bezit zijn van een verifieerbare rating op de FIDE ratinglijst; of
  • In het bezit zijn van een voor aanvang verifieerbare rating van een bij de FIDE aangesloten schaakbond
 16. Bij beëindigen van de partij dienen de spelers hun notatieformulier en het ondertekende uitslagenformulier op de daarvoor bestemde plaats in te leveren.