Lid worden?

Wil je (kind) een echte Stukkenjager worden, en daarmee ook meteen lid van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond? Dat kan! Hieronder vind je alle info over de procedure, de kosten en de voorwaarden.

Het formulier

Aanmeldingen (en opzeggingen) graag via Ruud Feelders, de secretaris van de vereniging. Mede in verband met privacywetgeving vereisen wij ook het invullen van het aanmeldformulier. Voor meer informatie lees ons privacystatement.

De kosten en de betaling

Het schaakseizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Wie op 1 september jonger dan 21 jaar is, wordt als jeugdlid aangemerkt. De jaarcontributie voor jeugdleden bedraagt €80, maar bij betaling vóór 1 december wordt korting gegeven en bedraagt de contributie €70. Bij tussentijdse aanmelding zal een deelcontributie worden afgesproken. Betaling geschiedt door overmaken op giro NL94 INGB 0000 3879 77, ten name van Penningmeester Stukkenjagers, Tilburg. 

De Stukkenjagers neemt deel aan de Meedoenregeling van de gemeente Tilburg. Meer info hierover vind je onderaan deze pagina.

Stoppen?

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één jaar c.q. seizoen. Na deze periode wordt het stilzwijgend verlengd met een opzegtermijn van 1 maand. Ná dat eerste jaar c.q. seizoen gaat ook gelden dat eventueel te veel betaalde contributie naar rato wordt gerestitueerd.