Lidmaatschap

Het lidmaatschap van De Stukkenjagers wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd met een opzegtermijn van 1 maand. Eventueel te veel betaalde contributie wordt dan naar rato gerestitueerd. Er zijn vier categorieën lidmaatschap:

  • Algemene leden
  • Dubbelleden met Stukkenjagers als nevenaansluiting
  • Jeugdleden, jonger dan 21 jaar bij aanvang van het seizoen
  • Studenten die op 1 september staan ingeschreven bij een HBO-instelling of universiteit

Algemene leden

Dit zijn leden die niet in een van de andere categorieën vallen.
Voor het seizoen 2023-2024 bedraagt de contributie voor algemene leden € 130. Bij betaling voor 1 december wordt korting gegeven en bedraagt de contributie € 120.

Dubbelleden met Stukkenjagers als nevenaansluiting

Dit zijn leden die via meerdere verenigingen aangesloten zijn bij de KNSB, waarbij een andere vereniging als hoofdaansluiting geldt.
De contributie voor dubbelleden met een nevenaansluiting bedraagt voortaan € 105. Bij betaling voor 1 december wordt korting gegeven en bedraagt de contributie € 95.

Jeugdleden & studenten

Jeugdleden zijn leden die bij aanvang van het seizoen, op 1 september, jonger dan 21 jaar zijn.
De contributie bedraagt voor jeugdleden € 80. Bij betaling voor 1 december wordt korting gegeven en bedraagt de contributie € 70. Deze bedragen gelden ook voor studenten die op 1 september staan ingeschreven bij een HBO-instelling of universiteit.

Aanmelden, betalen en opzeggen

Aanmeldingen en opzeggingen graag via de secretaris van de vereniging: Ruud Feelders, secretaris@stukkenjagers.nl . Betaling geschiedt door overmaken op giro NL94 INGB 0000 3879 77, ten name van: Penningmeester Stukkenjagers, Tilburg. In verband met privacywetgeving vereisen wij ook het invullen van het aanmeldformulier. Voor meer informatie lees ons privacystatement.


Meedoenregeling gemeente Tilburg

De Stukkenjagers zijn aangesloten bij de Meedoenregeling van de gemeente Tilburg.

Wat is de Meedoenregeling?

De gemeente Tilburg wil dat iedereen mee kan doen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten in de stad. Daarom krijgen Tilburgers met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau € 100 euro per persoon per jaar om leuke dingen te doen. Er zijn ruim 150 activiteiten om uit te kiezen waaronder ook een bijdrage in het lidmaatschap van De Stukkenjagers. Wie het volledig beschikbare budget benut, hoeft bij betaling voor 1 maart zelf nog maar € 20 contributie op te brengen. Lees meer informatie over de Meedoenregeling of neem even contact op met de secretaris.

Ieder lid van De Stukkenjagers kan naast de reguliere verenigingsactiviteiten deelnemen aan alle wedstrijden die door of onder auspiciën van de KNSB of de NBSB worden georganiseerd. Ook krijg je als lid zes keer per jaar Schaakmagazine, het blad van de KNSB, gratis thuisbezorgd. Het bevat achtergrondverhalen, partijanalyses en informatie over schaakevenementen.