Alle berichten van César Becx

Geslaagd!

Op vijf achtereenvolgende donderdagmiddagen heeft onze jeugdafdeling evenzovele lessen voor  basisschoolleerlingen verzorgd in MFA Het Spoor. Die hadden daar – in nauwe samenspraak met hun ouders – voor gekozen in het kader van Try Out Sports. Dat is een jaarlijks …